Anasayfa » Blog » Kader ve Astroloji

Kader ve Astroloji

Kader Ve Astroloji
 

Kader Ve Astroloji

Kader ve Astroloji

Kişinin, doğum tarihi ve saatine göre hazırlanmış yıldız haritası, o kişinin kader çizgisini bir ölçüde anlamamıza vesile olur.
Burada, genetiğimizde mevcut bilgiler eşliğinde kişilik özelliklerimiz, nasıl bir hayat süreceğimiz, yakın uzak ilişkilerimiz, yaşam boyu nelerle karşılaşacağımız; huyumuz, mizacımız, hastalıklarımız, kazalar, rızkımızın ne kadar olduğu, kısaca doğumdan ölüme tüm yaşantımız, alnımızın arkasındaki beynimize, kozmik kalemle yazılmıştır, diyebiliriz..
Bilebildiğimiz kadarı ile, yıldız haritamızdaki veriler alınyazımızdır!.
Bizim fıtratımız itibari ile, takdir olunanların ortaya çıkması da transit adı verilen yıldız hareketleri ile olur.
Kişinin özel Yıldız haritasında, her gezegen belli bir burcun, belli bir derecesine düşer. Aynı zamanda da 12 evden birine isabet edecektir. Bu şekilde sabitleşir ve artık değişmez. Böylece, buna dayalı olarak beyinde belli noktalar açılır ve faaliyete başlar….
Şimdi güneş sisteminin hareketini düşünün. Tüm planetler sürekli bir dönüş ve hareket içindeler. Bunun sonucu, her an, değişik mana yüklü dalgalar uzaya yayılmaktadır.
İşte, bir planet, kendi haritamızda belli bir burçta bulunan ve artık bizim için sabitleşmiş olan bir planetimizin, yani beynimizde açılmış olan sabit bölümlerin üstünden geçerken; veya o nokta ile çeşitli açılar oluşturduğu zaman, biz belli durumlarla, duygularla veya olaylarla karşılaşırız… Daha önce, beyinde o devre açıldığı için, daha sonra, o noktaya denk gelen etkiyi, beynin değerlendirmesi mümkün olur. Sistemin işleyişi bu şekildedir.
Şimdi bir örnek verelim:
Kişinin özel haritasında AY, Boğa burcunun 10 derecesinde bulunsun… Daha sonra bir planet, örneğin MARS, Boğa burcunun 10 derecesinden transit geçerken veya Akrep burcunun 10 derecesine gelip, zıt pozisyonda transit olduğu zaman, kişi sert duygusal etkiler altında kalarak taşkınlıklar, duygusal patlamalar veya kaza gibi durumlarla karşı karşıya gelecektir. Mars, boğa burcunun 10 derecesinden uzaklaşıp, transit etkisi geçtiği zaman, kişi yeniden normal yaşamına dönecektir. Ve bu arada, ters bir şey yaptıysa sonradan pişmanlık duyacaktır.
Ne zaman, nelerle karşılaşacağımız, kendi haritamıza yani, proğramımıza bağlıdır!.
Her ne kadar birbirimizle alakalıyız gibi görünse de, aslında herkes kendi kaderini yaşar!.
Kişiler, başımıza gelecekler için sadece bir vesiledir.
Eğer bize bir sıkıntı takdir edilmişse, bir olay, bir kişi buna figüranlık edecektir.
Daha gerçekçi bir ifade ile; olaylar bize gelmez, biz, kaderimiz gereği, olayları kendimize çekeriz!.
Ve o olayın bize ulaşması için de, birtakım kişiler buna vesile olur!.
Zahirdeki görünüm itibariyle falanca bana kötülük veya iyilik yaptı deriz. Halbuki herkes, kendine takdir olanı yaşamaktadır!.
Durum böyle olunca, kişileri suçlamak mı, yoksa kaderine razı olup; akılcı bir şekilde gereğini yapmak mı…?
Başımıza gelecek olayların, gelmesi kaçınılmazdır!. Çünkü bunu değiştirmek demek, ya doğum anında gelen tesirle, beyinde açılan noktayı kapatmak; ya da, daha sonra gelen yıldız etkisini kesmek demektir, ki; her ikisi de mümkün değildir.
Ancak bunun ötesinde şöyle bir gerçek daha vardır… Hz. Rasûlullah Efendimizin öğretisinde;
“Dua ve sadaka kazayı yok eder.“
buyurulmaktadır.
İşte, halk arasında, atlatılan bir kazanın akabinde, sık kullanılan, “Verilmiş sadakan varmış..” sözü bu noktaya dayanmaktadır.
Dua, kişinin varlığındaki, özündeki, ilahi güçleri ortaya çıkarır!.
Yani, dua, zikir, namaz gibi çalışmalar aynı zamanda, beyinde koruyucu manyetik bir güç de oluşturur!. Gelen sert tesirler, kendi oluşturduğumuz, manyetik kalkanımız sayesinde hafifler. Böylece kişi kendini korumuş olur.
Ne var ki, tedbir de takdirdendir ve “dua dahi kaderdendir”, gerçeği unutulmamalıdır.
Bakın KADER konusunda büyük islâm âlimi Şah Veliyullah Dihlevi, neler diyor “Hüccetullahi Baliga” isimli çok meşhur eserinde :
“Şimdi gelelim kulların ihtiyarı konusuna… Kullar işleyecekleri fiilleri seçebilirler.. Evet ama, kullar için gerçek bir seçim, hiç bir zaman için sözkonusu değildir!. Çünkü bu seçim, kişinin değil de Allah`ın istediği şeyin olması, fayda vermesi hakkında bilgi sahibi olmadığı bir şey hakkında bir saik ve azmin bulunması gibi sebeplerle malüldür. Bu durumda hangi ve nasıl ihtiyardan bahsedilebilir?
Rasûlullah aleyhisselam şu açıklamasında bu hususa işaret eder:
“Şüphesiz kalpler, Allah`ın iki parmağı arasındadır; onları dilediği gibi çevirir!.” (cilt:1-sayfa:248)
* * *
Şimdi bir örnek daha verelim.
Diyelim ki; Mars kişinin özel haritasında 2.ci evde ve Koç burcunda sabitleşmiş durumda olsun…
Transit Mars, Koç burcuna 60 ve katları derecelerde açı yapacak mesafelere geldiği zaman, kişiden güçlü ve yaratıcı davranışlar ortaya çıkar. Buna mukabil 45 ve katları olan derecelerde açı yaptığı zaman, ters, güçsüz, sert ve hatalı davranışlar görülür.
Ayrıca, 2.ci ev para evi olduğu için, hiç umulmadık masraflara neden olur. Yani kaderde, bu parayı harcamak var ve sistem gereği bu tesir geldiği anda kişide alma hırsı veya arzusu meydana gelir ve bu harcama yapılır!.
Ya da, sağlık evine sert bir yıldız varsa, güçlü yıldız transitleri etkileri geldiği zaman, bir hastalık ortaya çıkar. Çünkü böyle bir durumda kişinin beyninin sağlıkla ilgili bölümü zayıf durumdadır. Güçlü tesirler karşısında ister istemez yenilecektir. Ama sağlık evinde böyle bir durum yoksa, sağlıklı bir yaşam sürecektir…
* * *
Bu arada çok önemli bir hususu açıklayalım…
Burçlardan gelen veya planetlerin yansıttığı dalgalar, “sen şu fiili işle” gibisinden anlamlar ihtiva etmezler!.
Ya da “sen şu duyguya kapıl” gibi bir duygu oluşturmazlar!.
Gelen dalgalar genel bir anlam taşırlar; ancak herkes bu dalgaları, kendisinin ilk beyin proglamlanışı istikametinde değerlendirir..
Mesela; Mars, Yay burcuna girdiğinde yansıttığı dalgalar tek tip olmasına karşın, herkes bu dalgayı kendi haritasındaki Yay burcunun düştüğü eve göre değerlendirir.. İkinci evi Yay olanla, altıncı, ya da onbirinci veya onikinci evi Yay olanın bu dalgaları değerlendirişi son derece farklıdır..
Tıpta, şöyle bir uygulama vardır…
Bir kediyi masaya yatırırsınız ve beynine, mesela seks merkezine elektrodu değdirir ve onu irrite edersiniz.. Hayvanda seksüel davranış görülür.. Sonra aynı elektrodu farklı bir merkeze yöneltirsiniz, bu defa aynı dalga irritesi hayvanda başka tür bir davranışın mesela açlık duygusunun oluşmasına neden olur…
Dalga aynıdır, fakat farklı bölümde farklı şekilde değerlendirilir.
İşte bir burçtan veya gezegenden gelen astrolojik tesirler de, tek tek aynı olmasına rağmen, farklı açılımları dolayısıyla insanlar ve diğer canlılar tarafından farklı farklı değerlendirilir.
Düşünün ki, ayrıca, pekçok farklı türden, çok farklı dalga türleri her an dünya üzerine gelmekte; ve bizler de beyinlerimizin ilk açılışlarına göre bunları her an farklı bir şekilde değerlendirmekteyiz!..
Bu mekanizma, “Din” açıklamaları içinde “KADER” kelimesiyle tanımlanmıştır..
* * *
Rasûlullah aleyhisselam bir açıklamasında diyor ki:
“Allah bütün mahlukatı karanlıkta zulmet içinde halketti, sonra nurundan saçtı. O nur kime isabet etti ise hidayet buldu. Etmeyen ise karanlıkta kaldı.”
Takdir gereği kime mutluluk getirecek tesirler isabet etti ise, o beyin, kendisine kolaylaştırılan bir biçimde gerekli fiilleri yaparak onun neticesine ulaşır!.
Hiç kimsenin programı dışında birşey yapması mümkün değildir. Ve gene, sistemi anlatan Hz. Peygamber s.a.v. efendimiz diyor ki;
“Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez.“
Cennete gitmek “amel”e değil, Allah’ın o kişi hakkındaki hüküm ve takdirinin sonucu olarak oluşan “iman” a; ve bunun açığa çıkış şekli olan anne karnında 120.ci günde, meleki kökenli yıldız tesirlerine bağlıdır. Nitekim bunu daha evvel de açıklamıştık zaten….
Yapılan ameller, yani çeşitli çalışmalar ise, gideceğimiz boyuttaki (cennet veya cehennem) mertebelerimiz için çok önemli…. Ancak, bu çalışmaların bize kolaylaştırılması veya zor gelip yapılmaması dahi, takdire bağlı olarak, gene kozmik tesirlerle oluşan istidat, kabiliyet ve genetik programa bağlıdır….
O halde hedef; kendini tanıyıp, mevcut ve gizli özelliklerimizi en iyi şekilde kullanarak, var oluşun hakkını verebilmektir. Bu da ancak, sistemi bilmekle mümkün olur…
 
 
 
 
 
Akrep, Akrep burcu, Akrep burcu astrolojisi, Akrep burcu erkeği, Akrep burcu erkeği özelliği, Akrep burcu fiziksel özelliği, Akrep burcu fiziksel özellikleri, Akrep burcu genel özelliği, Akrep burcu genel özellikleri, Akrep burcu kadını, Akrep burcu kadını özelliği, Akrep burcu kişisel özelliği, Akrep burcu kişisel özellikleri, Akrep burcu nun özellikleri, Akrep burcu özel günleri, Akrep burcu özelliği, Akrep burcu rengi, Akrep burcu sağlığı, Akrep burcu taşı, Akrep sağlığı, aşık etme, aşık etme duaları, Aşık etme duası, aşk büyüleri, aşk büyüsü nasıl yapılır, aşk duası, Aslan, Aslan burcu, Aslan burcu astrolojisi, Aslan burcu erkeği, Aslan burcu erkeği özelliği, Aslan burcu fiziksel özelliği, Aslan burcu fiziksel özellikleri, Aslan burcu genel özelliği, Aslan burcu genel özellikleri, Aslan burcu kadını, Aslan burcu kadını özelliği, Aslan burcu kişisel özelliği, Aslan burcu kişisel özellikleri, Aslan burcu nun özellikleri, Aslan burcu özel günleri, Aslan burcu özelliği, Aslan burcu rengi, Aslan burcu sağlığı, Aslan burcu taşı, Aslan sağlığı, Balık, Balık burcu, Balık burcu astrolojisi, Balık burcu erkeği, Balık burcu erkeği özelliği, Balık burcu fiziksel özelliği, Balık burcu fiziksel özellikleri, Balık burcu genel özelliği, Balık burcu genel özellikleri, Balık burcu kadını, Balık burcu kadını özelliği, Balık burcu kişisel özelliği, Balık burcu kişisel özellikleri, Balık burcu nun özellikleri, Balık burcu özel günleri, Balık burcu özelliği, Balık burcu rengi, Balık burcu sağlığı, Balık burcu taşı, Balık sağlığı, Başak, Başak burcu, Başak burcu astrolojisi, Başak burcu erkeği, Başak burcu erkeği özelliği, Başak burcu fiziksel özelliği, Başak burcu fiziksel özellikleri, Başak burcu genel özelliği, Başak burcu genel özellikleri, Başak burcu kadını, Başak burcu kadını özelliği, Başak burcu kişisel özelliği, Başak burcu kişisel özellikleri, Başak burcu nun özellikleri, Başak burcu özel günleri, Başak burcu özelliği, Başak burcu rengi, Başak burcu sağlığı, Başak burcu taşı, Başak sağlığı, bir kişiyi aşık etmek, boğa, boğa burcu, boğa burcu astrolojisi, boğa burcu erkeği, boğa burcu erkeği özelliği, boğa burcu fiziksel özelliği, boğa burcu fiziksel özellikleri, boğa burcu genel özelliği, boğa burcu genel özellikleri, boğa burcu kadını, boğa burcu kadını özelliği, boğa burcu kişisel özelliği, boğa burcu kişisel özellikleri, boğa burcu nun özellikleri, boğa burcu özel günleri, boğa burcu özelliği, boğa burcu rengi, boğa burcu sağlığı, boğa burcu taşı, boğa sağlığı, en iyi aşk büyüsü, İkizler, İkizler burcu, İkizler burcu astrolojisi, İkizler burcu erkeği, İkizler burcu erkeği özelliği, İkizler burcu fiziksel özelliği, İkizler burcu fiziksel özellikleri, İkizler burcu genel özelliği, İkizler burcu genel özellikleri, İkizler burcu kadını, İkizler burcu kadını özelliği, İkizler burcu kişisel özelliği, İkizler burcu kişisel özellikleri, İkizler burcu nun özellikleri, İkizler burcu özel günleri, İkizler burcu özelliği, İkizler burcu rengi, İkizler burcu sağlığı, İkizler burcu taşı, İkizler sağlığı, Kader Ve Astroloji, Kader Ve Astroloji büyüsü, Kader Ve Astroloji Duygusal yönü, Kader Ve Astroloji erkeğe etkisi, Kader Ve Astroloji erkeklere etkisi, Kader Ve Astroloji etkili olur mu, Kader Ve Astroloji hakkında bilgi, Kader Ve Astroloji ilmi hakkında, Kader Ve Astroloji ilmi ne demektir, Kader Ve Astroloji ilmi uzmanı Medyum, Kader Ve Astroloji ilmi uzmanı Profesyonel Medyum Hoca, Kader Ve Astroloji kadına etkisi, Kader Ve Astroloji Kadınlara etkisi, Kader Ve Astroloji Kimlerde etki gösterir, Kader Ve Astroloji nasıl hazırlanır, Kader Ve Astroloji nasıl olur, Kader Ve Astroloji nedir, Kader Ve Astroloji uzmanı, Kader Ve Astroloji uzmanı Profesyonel Medyum, koç, koç burcu, koç burcu astrolojisi, koç burcu erkeği, koç burcu erkeği özelliği, koç burcu fiziksel özelliği, koç burcu fiziksel özellikleri, koç burcu genel özelliği, koç burcu genel özellikleri, koç burcu kadını, koç burcu kadını özelliği, koç burcu kişisel özelliği, koç burcu kişisel özellikleri, Koç burcu nun özellikleri, koç burcu özel günleri, koç burcu özelliği, koç burcu rengi, koç burcu sağlığı, koç burcu taşı, koç sağlığı, Kova, Kova burcu, Kova burcu astrolojisi, Kova burcu erkeği, Kova burcu erkeği özelliği, Kova burcu fiziksel özelliği, Kova burcu fiziksel özellikleri, Kova burcu genel özelliği, Kova burcu genel özellikleri, Kova burcu kadını, Kova burcu kadını özelliği, Kova burcu kişisel özelliği, Kova burcu kişisel özellikleri, Kova burcu nun özellikleri, Kova burcu özel günleri, Kova burcu özelliği, Kova burcu rengi, Kova burcu sağlığı, Kova burcu taşı, Kova sağlığı, Oğlak, Oğlak burcu, Oğlak burcu astrolojisi, Oğlak burcu erkeği, Oğlak burcu erkeği özelliği, Oğlak burcu fiziksel özelliği, Oğlak burcu fiziksel özellikleri, Oğlak burcu genel özelliği, Oğlak burcu genel özellikleri, Oğlak burcu kadını, Oğlak burcu kadını özelliği, Oğlak burcu kişisel özelliği, Oğlak burcu kişisel özellikleri, Oğlak burcu nun özellikleri, Oğlak burcu özel günleri, Oğlak burcu özelliği, Oğlak burcu rengi, Oğlak burcu sağlığı, Oğlak burcu taşı, Oğlak sağlığı, Terazi, Terazi burcu, Terazi burcu astrolojisi, Terazi burcu erkeği, Terazi burcu erkeği özelliği, Terazi burcu fiziksel özelliği, Terazi burcu fiziksel özellikleri, Terazi burcu genel özelliği, Terazi burcu genel özellikleri, Terazi burcu kadını, Terazi burcu kadını özelliği, Terazi burcu kişisel özelliği, Terazi burcu kişisel özellikleri, Terazi burcu nun özellikleri, Terazi burcu özel günleri, Terazi burcu özelliği, Terazi burcu rengi, Terazi burcu sağlığı, Terazi burcu taşı, Terazi sağlığı, Yay, Yay burcu, Yay burcu astrolojisi, Yay burcu erkeği, Yay burcu erkeği özelliği, Yay burcu fiziksel özelliği, Yay burcu fiziksel özellikleri, Yay burcu genel özelliği, Yay burcu genel özellikleri, Yay burcu kadını, Yay burcu kadını özelliği, Yay burcu kişisel özelliği, Yay burcu kişisel özellikleri, Yay burcu nun özellikleri, Yay burcu özel günleri, Yay burcu özelliği, Yay burcu rengi, Yay burcu sağlığı, Yay burcu taşı, Yay sağlığı, Yengeç, Yengeç burcu, Yengeç burcu astrolojisi, Yengeç burcu erkeği, Yengeç burcu erkeği özelliği, Yengeç burcu fiziksel özelliği, Yengeç burcu fiziksel özellikleri, Yengeç burcu genel özelliği, Yengeç burcu genel özellikleri, Yengeç burcu kadını, Yengeç burcu kadını özelliği, Yengeç burcu kişisel özelliği, Yengeç burcu kişisel özellikleri, Yengeç burcu nun özellikleri, Yengeç burcu özel günleri, Yengeç burcu özelliği, Yengeç burcu rengi, Yengeç burcu sağlığı, Yengeç burcu taşı, Yengeç sağlığı

Kader Ve Astroloji

Hakkında Sitesi Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü Büyüler

Medyum Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü Kısmet Açma Aşk ve Bağlama Büyüsü medyum, medyumlar, büyü, büyüler, büyü çeşitleri, büyü bozma, aşk büyüsü, bağlama büyüsü, soğutma büyüsü, ayırma büyüsü, papaz büyüsü, kısmet açma, rızık açma, vefk, muska, havas ilmi, dualar, dua, en iyi medyum, yıldızname

Cevapla